Termeni și condiții

Termeni și condiții generale

Prin accesarea acestui website, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat următorii termeni și condițiile de utilizare.

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE PREZENȚIi TERMENI ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITEUL.

Acest website aparține HEALTH CONNECTIONS SRL, SECTOR 6 BUCUREȘTI.

În lipsa unor precizări specifice pentru un conținut anume (imagine, text sau alt conținut media), toate drepturile asupra conținutului afișat pe acest site aparține HEALTH CONNECTIONS SRL și este interzisă reproducerea, preluarea, distribuirea sau utilizarea oricărei informații sau material fără acordul prealabil, în scris, din partea HEALTH CONNECTIONS SRL.

Toate drepturile de utilizare asupra informațiilor și materialelor disponibile aparțin HEALTH CONNECTIONS SRL.

Utilizatorul acestui site este pe deplin răspunzător de respectarea tuturor legilor și actelor legislative/normative în vigoare și se obligă să nu utilizeze nici un fel de sistem/aplicație sau procedură care ar afecta funcționarea normală a site-ului nostru sau de a obține informații la care nu are access în mod normal.

1. Descrierea Serviciului
Site-ul florinabadea.ro este un blog care oferă informație despre stil de viață sănătoasă.

2. Acces și înregistrare
Pentru a putea beneficia de serviciu, abonatul are nevoie de un calculator personal, o conexiune stabilă la Internet și de un browser web instalat în calculator prin intermediul căreia va fi accesată adresa de web www.florinabadea.ro, unde va fi necesară crearea unui cont personal, cont prin intermediul căruia va fi accesat servicul în mod individual, cu ajutorul unui username și a unei parole personalizate.

3. Obligațiile HEALTH CONNECTIONS SRL
HEALTH CONNECTIONS SRL nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul HEALTH CONNECTIONS SRL, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. HEALTH CONNECTIONS SRL și furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanție că:
– serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori;
– eventualele defecte vor fi corectate;
Serviciul este disponibil 24h/zi, exceptând perioadele în care se efectuează lucrări de mentenanță sau de reparații. Accesarea serviciului poate fi limitată în intervalul orar de utilizare intensă datorită limitării procesării datelor de către sistemele informatice.

4. Drepturile utilizatorilor:
Utilizatorii acestui website au următoarele drepturi:
– Dreptul de a nu fi de accord cu acești termeni și condiții, caz în care sunt obligați să înceteze utilizarea acestui website;
– Dreptul de a fi informat asupra datelor sale deținute de către acest website;
– Dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor, dacă ele sunt eronate. Datele care vor trebui păstrate din cauza legislației în vigoare nu vor putea fi șterse.
– Dreptul de te opune anumitor prelucrări (comunicare comercială, newsletter) sau de retragere a consimțământului pentru anumite prelucrări.
Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii pot contacta HEALTH CONNECTIONS SRL la consultanta@florinabadea.ro.

5. DREPT APLICABIL ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ
Se va încerca rezolvarea oricărei dispute în legătură cu utilizarea Platformei on-line pe cale amiabilă. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi definitiv soluționată de instanța romană competentă..
Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.
Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter personal sau autorităților în cazul în care consideră că trebuie să își apere oricare din drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR.
Toate disputele, medierile vor fi guvernate de legea română.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor personale este efectuată atât în scopul furnizării Serviciului cât și în scopul furnizării unor informări și oricăror comunicări comerciale prin curier, poșta, e-mail, telefon, fax sau alte mijloace, realizarea de rapoarte statistice, în scopul prevenirii/depistării fraudelor etc.
Datele furnizate pentru utilizarea Serviciului sunt strict confidențiale, fiind utilizate exclusiv în cadrul executării relației contractuale dintre abonați și HEALTH CONNECTIONS SRL, nefiind transmise către terțe persoane datele și informațiile colectate.
Datele personale pot fi transmise autorităților publice competente în vederea realizării oricăror investigații, conform prevederilor legale în vigoare.
Pentru utilizarea contului și a parolei personale întreaga responsabilitate le revine abonaților, HEALTH CONNECTIONS SRL fiind exonerată de orice răspundere cu privire la confidențialitatea acestor date. Prin înregistrare, abonaților le revine obligația de a furniza în mod corect și complet datele solicitate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentrru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, clienții HEALTH CONNECTIONS SRL beneficiază de dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției; toate aceste drepturi se exercită prin cerere scrisă, datată și semnată, înaintată HEALTH CONNECTIONS SRL, la adresa de e-mail menționată la rubrica de contact.

7. Excluderi
HEALTH CONNECTIONS SRL nu își asumă nicio responsabilitate legală, pagubă adusă în urma utilizării acestui website și a informațiilor disponibile în cadrul lui, precum nici a unor defecțiuni tehnice, viruși sau alte sisteme care afectează utilizatorul în orice fel.

HEALTH CONNECTIONS SRL nu își asumă responsabilitați contractuale pentru informațiile disponibile pe site, și, deși face tot posibilul pentru respectarea exactității informațiilor prezentate, nu își asumă nici o obligație în cazul în care informațiile nu sunt corecte.

Utilizatorul înțelege faptul că furnizarea Serviciilor poate fi modificată/încetată și înțelege că Prestatorul nu este răspunzător pentru aceasta.

HEALTH CONNECTIONS SRL nu își asumă răspunderea pentru întreruperi ale funcționarii siteului.

8. Condiții generale

Utilizatorul este sfătuit să verifice periodic prezentele Termene și Condiții.